epub Tempelbranden (Släkten, #3)

Book description

Ljudet av annalkande ryttare bryter tystnaden. Det är mitt i höstblotet och folket på den lilla gården i Mälardalen anar inte vad som väntar dem. De främmande männen ska snart komma att visa exakt hur långt de är beredda att gå i kampen för att omvända hedningarna och utrota asatrons sista fästen i Sverige. Under detta blot flyter människoblod.

Åsa är den enda som överlever familjens sista höstblot. Hon växer upp som fosterbarn hos den mäktige kristne stormannen Jarlabanke i Täby och blir sedermera bortgift med en av dennes hirdmän. Hennes make visar sig dölja många hemligheter och Åsa slits mellan att acceptera sitt öde eller fly. Hon är läskunnig, kan rista i runor och vill inte få sin tillvaro förändrad av de nya idéerna om hur en kvinna bör vara. Efter en dramatisk resa till Jorvik ställs allt på sin spets. Åsa tvingas nu en gång för alla välja sida då slutstriden mellan kristendom och asatro närmar sig sin upplösning

Tempelbranden utspelas i slutet av 1000-talet under den tid då Sveaväldet kristnas. Det är en tid då släkter slåss om makten med religionen som vapen, och då det gamla sättet att leva är på väg mot sin undergång. I norr är kvinnan fri och kan skilja sig. I den nya tron från Rom är kvinnan mannens egendom.

Download ┬źTempelbranden (Släkten, #3)┬╗ epub

27.02.2012

Tag cloud: tempelbranden, (släkten,, #3), cheap download, epub, 1 usd, epub, catharina ingelman-sundberg

Tempelbranden (Släkten, #3) epub ebook download
Download epub

Book info

Title
ISBN
Author
PublisherEarbooks
GanreHistorical Fiction
Release date 01.09.2010
File size1.8 Mb
eBook formatAudio CD, (torrent)En
Book rating3.79 (22 votes)
 rate rate rate rate rate

Related books

If you like Tempelbranden (Släkten, #3), read this: