epub Nostradamus

Book description

Nostradamus (1503-1566) geldt als een betrouwbaar, doch moeilijk te verstaan toekomstvoorspeller. Velen hebben gepoogd zijn duistere teksten op hun eigen tijd toe te passen. Hewitt en Lorie zijn van mening een nieuw en alles verklarend systeem gevonden te hebben om Nostradamus uit te leggen. Op grond daarvan kunnen ze weergeven wat Nostradamus zag gebeuren in het laatste decennium van deze eeuw (grote aardbeving in Californië op 8 mei 1993, nieuwe rol voor Thatcher, vele rampen, een andere paus, eind van het christendom, etc.). Hun coderingssysteem lijkt echter uiterst willekeurig: men kan al wat men wenst uit de teksten van Nostradamus opmaken. Overigens zijn de voorspellingen niet verrassend: het betreft voornamelijk zaken die men min of meer kan verwachten.

Download ┬źNostradamus┬╗ epub

05.01.2016

Tag cloud: nostradamus, cheap download, epub, 1 usd, epub, v.j. hewitt

Nostradamus epub ebook download
Download epub

Book info

Title
ISBN
Author
PublisherElmar
Pages count207
File size1.1 Mb
eBook formatHardcover, (torrent)En
Book rating4.5 (2 votes)
 rate rate rate rate rate

Related books

If you like Nostradamus, read this: