epub Je Crois - Moi Non Plus

Book description

Единият е Фредерик Бегбеде, писател нихилист, издател експериментатор, безпардонен критик, подстрекател хедонист и шляеща се безцелно нощна птица.
Другият: кардинал Жан-Мишел ди Фалко, епископ на Гап, бивш говорител на епископията на Френската църква, служител на Бога и на хората.
Първият не вярва в Бог, а в себе си още по-малко.
Вторият би желал да го убеди, че е на грешен път и че той може да го спаси. Бог, религията, вярата, тайнствата, обществото, нравите, любовта, смъртта, секса: все теми, пораждащи противоречия между невярващия и божия служител.

Download «Je Crois - Moi Non Plus» epub

08.03.2015

Tag cloud: crois, moi, non, plus, cheap download, epub, 1 usd, epub, jean-michel di falco

Je Crois - Moi Non Plus epub ebook download
Download epub

Book info

Title
ISBN9782253113348
Author
PublisherCalman-Levy
Release date 01.06.2005
Pages count282
File size5.5 Mb
eBook formatPaperback, (torrent)En
Book rating4.01 (64 votes)
 rate rate rate rate rate

Related books

If you like Je Crois - Moi Non Plus, read this: