epub Opožděné reportáže

Book description

Skvelý pohľad do doby, ktorá je preč. O to presvedčivejší, že jeho autorom je človek, ktorý množstu ideálov prezentovaných stranou sám veril a túto knihu považoval za spôsob, ako sa očistiť od minulosti. Niektoré príbehy na mňa zapôsobili viac (Klára, Svedok), niektoré mnou rezonovali menej, žiaden však nezostal bez účinku.

Download «Opožděné reportáže» epub

08.02.2018

Tag cloud: opožděné, reportáže, cheap download, epub, 1 usd, epub, ladislav mňačko

Opožděné reportáže epub ebook download
Download epub

Book info

Title
ISBN
Author
PublisherNakladatelství politické literatury
Pages count206
File size4 Mb
eBook formatHardcover, (torrent)En
Book rating4.06 (33 votes)
 rate rate rate rate rate

Related books

If you like Opožděné reportáže, read this: