epub Halos Isang Buhay

Book description

Tinitingnan dito ang larawan ng manananggal bilang musa at talinhaga sa pagkatha ng nobela. Samantalang sinisikap sagutin ang mga tanong kung anong kasaysayan ang nililingon sa pagususlat at kung paano't bakit kakatha ng nobela sa harap ng mga hamon ng kasalukuyan, sinisiyasat din ang manananggal bilang larawan ng pag-iisa't pagiging iba, ang pangangailangan nitong magbagong-anyo, pumailanlang, at pumaslang, bago sa bandang huli'y magbalik sa pagiging tao't manindigan.

Download «Halos Isang Buhay» epub

29.03.2018

Tag cloud: halos, isang, buhay, cheap download, epub, 1 usd, epub, edgar calabia samar

Halos Isang Buhay epub ebook download
Download epub

Book info

Title
ISBN
Author
PublisherUniversity of Santo Tomas Publishing House
Pages count206
File size5.1 Mb
eBook formatPaperback, (torrent)En
Book rating4.66 (25 votes)
 rate rate rate rate rate

Related books

If you like Halos Isang Buhay, read this: